Nail anchors
Plasterboard anchors
Polystyrene anchors
Standard anchors
Insulation Plugs
Frame anchors
Universal anchors

CertifikátyZde si můžete stahnout či prohlédnout certifikáty, prohlášení o shodě či o vlastnostech a bezpečnostní listy:

Talířové hmoždinky TTH

- Evropské technické schvální ETA-09/0318
- Prohlášení o vlastnostech

Chemické kotvy CM-P, CM-PS, CM-V

- Evropské technické schválení ETA-12/0381 (CM-P)
- Prohlášení o vlastnostech (CM-P)
- Evropské technické schválení ETA-12/0380 (CM-PS)
- Prohlášení o vlastnostech (CM-PS)
- Evropské technické schválení ETA-09/0382 (CM-V)
- Prohlášení o vlastnostech (CM-V)

- Bezpečnostní list (CM-P)
- Bezpečnostní list (CM-PS)
- Bezpečnostní list (CM-V)

Natloukací hmoždinky NH, NHZ, NHH

- Certifikát systému řízení výroby č. 204/C6/2012/090-036551
- Prohlášení o shodě

Rámové hmoždinky RM, RMS, RMP, RMT

- Certifikát systému řízení výroby č. 204/C6/2012/090-036554
- Prohlášení o shodě

Kotva narážecí ocelová KNO

- Certifikát systému řízení výroby č. 204/C6/2013/090-030519
- Prohlášení o shodě
- Požární odolnost

Kotva plechová pro lehké zatížení KPL

- Certifikát systému řízení výroby č. 204/C6/2013/090-030522
- Prohlášení o shodě

Kotva průvlaková ocelová KPO

- Certifikát systému řízení výroby č. 204/C6/2013/090-030522
Prohlášení o shodě
Požární odolnost

Hmoždinka kovová s hřebem HKH

- Certifikát systému řízení výroby č. 204/C6/2013/090-030525
- Prohlášení o shodě

Hmoždinka klínová natloukací HKN

- Certifikát systému řízení výroby č. 204/C6/2013/090-030525
- Prohlášení o shodě
- Požární odolnost