Plasterboard anchors
Polystyrene anchors
Universal anchors
Frame anchors
Nail anchors
Standard anchors
Insulation Plugs

HSD

Hmoždinka sklopná dutinová sloužící k upevňování do dutých stropních prostor. Hmoždinka se po vsunutí do otvoru díky pružině automaticky ukotví. Velice jednoduchá montáž bez použití jakéhokoliv nářadí. Samotná sklopná část.
DIMENSION /mm/CATALOGUE NUMBERPACKING /pcs/
M460403050
M560404750
M660405450