Plasterboard anchors
Insulation Plugs
Nail anchors
Frame anchors
Polystyrene anchors
Standard anchors
Universal anchors

HSD-S

Hmoždinka sklopná dutinová se šroubem sloužící k upevňování do dutých stropních prostor. Hmoždinka se po vsunutí do otvoru díky pružině automaticky ukotví. Velice jednoduchá montáž bez použití jakéhokoliv nářadí. Varianta s metrickým šroubem.
DIMENSION /mm/CATALOGUE NUMBERPACKING /pcs/
M460017925
M560453525
M660454220