Plasterboard anchors
Standard anchors
Insulation Plugs
Frame anchors
Universal anchors
Polystyrene anchors
Nail anchors

HOD-S - mechanické kleště

Speciální kleště usnadňující montáž HOD-S hmoždinek. Pouhým zmáčknutím se hmoždinka rozevře a poté stačí dotáhnout šroubovákem. Mechanické jsou pouze určené pro variantu se šroubem - HOD-S.
DIMENSION /mm/CATALOGUE NUMBERPACKING /pcs/
Mechanické M4 - M66008351